Kwaliteit en werkwijze

Persoonlijke benadering en de kwaliteit van ons werk heeft een primaire focus. Onder kwaliteit verstaan wij het gebruik van de beste materialen en de meest actuele voorgeschreven procedures om de veiligheid en hygiëne te kunnen garanderen. Hiervoor hebben alle mondhygiënisten een HBO-opleiding Mondzorgkunde en staan zij geregistreerd bij het kwaliteitsregister mondhygiënisten (KRM). 

Bij elke behandeling worden steriele materialen gebruikt en na elke patiënt worden de behandelkamers volledig gereinigd volgens de WIP-richtlijnen (Wet Infectie Preventie). Om altijd op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied, volgen onze mondzorg specialisten regelmatig cursussen en bijscholing. 

Samenwerking

Sommige tandheelkundige handelingen brengen risico’s met zich mee. Een risicovolle handeling houdt in dat gezondheidsschade kan ontstaan bij onzorgvuldig of onbekwaam medisch ingrijpen. Deze risicovolle handelingen mogen alleen door deskundige en bekwame mondzorgprofessionals uitgevoerd worden. Dit zijn zogeheten voorbehouden handelingen.

Wie voorbehouden handelingen uitvoert, moet dat deskundig en zorgvuldig doen. Ook moet diegene bekwaam zijn. Dat wil zeggen dat diegene voldoende kennis en vaardigheden heeft om de handelingen uit te voeren. Dit staat allemaal vastgelegd in de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG).

In de mondzorg wordt gewerkt met taakdelegatie. De tandarts, die  BIG-geregistreerd is, geeft per patiënt een opdracht aan andere mondzorgprofessionals en evalueert de uitvoering daarvan. De opdracht wordt schriftelijk vastgelegd in een protocol en/of in het patiëntendossier. Daarnaast moet de tandarts de mondzorgprofessional bekwaam vinden om voorbehouden handelingen naar behoren uit te kunnen voeren. Binnen de praktijk tekent elke mondzorgprofessional (m.u.v. BIG-geregistreerde mondzorgprofessionals) een bekwaamheidsverklaring, deze wordt elk jaar herzien. 

Door bij- en nascholing, vaardigheidstrainingen en visitaties vergaren mondzorgprofessionals voldoende kennis en kunde om voorbehouden handelingen uit te kunnen voeren. Binnen de praktijk wordt gewerkt volgens de laatste standaarden uit richtlijnen en protocollen. Zo’n richtlijn helpt de mondzorgprofessional met het uitvoeren van de voorbehouden handelingen en draagt zo bij aan de kwaliteit van onze zorg.

Hygiëne

Bij elke behandeling worden steriele materialen gebruikt en na elke patiënt worden de behandelkamers volledig gereinigd volgens de WIP-richtlijnen (Wet Infectie Preventie). Om altijd op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied, volgen onze mondzorg specialisten regelmatig cursussen en bijscholing. 

Op- of aanmerkingen?

We zijn dol op complimenten, dus die horen we maar al te graag. Ook wanneer er ruimte is voor verbetering kunt u bij ons terecht. We horen graag op wat voor manier wij onze service nog verder kunnen verbeteren. Ook wanneer u een serieuze klacht heeft, zullen we daar op een correcte manier met u over in gesprek gaan. Voor serieuze klachten en de afhandeling daarvan zijn we aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici.

Wilt u een compliment doorgeven of andere feedback? Kijk dan op op onze pagina Complimenten & Klachten.

KlantenVertellen

Onze praktijk hecht veel waarde aan uw mening. Daarom maken wij gebruik van KlantenVertellen, een door het Kwaliteitsregister Tandartsen geaccrediteerd hulpmiddel, dat u vanuit onze praktijksoftware om uw ervaringen vraagt. Natuurlijk zal dit niet na ieder bezoek aan de praktijk zijn en heeft u altijd de mogelijkheid om met een druk op de knop aan te geven dat u niet meer benaderd wil worden. Toch hopen we dat u ons wil helpen met het steeds verder verbeteren van de praktijk en af toe uw input zou willen geven.